سلام تنهاترينهاClick here to visit the Emoticons Mail site

خسته نباشيد...

اميدوارم در اين روز جمعه لحظات خوب و خوشی

رو گذرونده باشيد...

از تمامی دوستانی که لطف کردند و به من سر زدند

و با نظرات زيباشون شرمندمون کردند، تشکر ميکنم.

اميدوارم که شروع هفته جديد همراه با موفقيت و سعادت

براتون باشه...

             **************************************

Click here to visit the Emoticons Mail site چه بسا افرادی که در نعمت اند و در اثر آن به عذاب گرفتار

ميشوند و چه بسا افرادی که در اثربلا به سعادت و آسايش ميرسند.

Click here to visit the Emoticons Mail siteخود را به نادانی نزنيد و در يقين خويش ترديد نکنيد

وقتی علم پيدا کرديد، به علم خودتان عمل کنيد و آنگاه که يقين

پيدا کرديد اقدام نماييد.

Click here to visit the Emoticons Mail siteطمع راهيست که بازگشت ندارد و ضامنيست بی وفا.

Click here to visit the Emoticons Mail siteکمی که ادامه داشته باشد اميدوار کننده تر از زياديست

که خسته کننده است.

Click here to visit the Emoticons Mail siteبينايی با ديدن به دست نمی آيد، زيرا گاهی چشمها به صاحبشان دروغ

 ميگويند.ولی عقل به کسی که از او نصيحت خواست دروغ نمی گويد.

Click here to visit the Emoticons Mail site ميان شما و شنيدن موعظه پرده ای از غفلت وجود دارد.

Click here to visit the Emoticons Mail site هرکس که وقتش به پايان رسيده، مهلت ميخواهد و آنکس

که فرصت دارد بهانه جويی ميکند که وقت دارم.

Click here to visit the Emoticons Mail siteکسی که در دشمنی زياده روی کند گناه کرده است وکسيکه

کوتاهی کند ظلم کرده است .کسی که در دشمنی وارد ميشود

نميتواند پرهيزگار باشد.

                                         نهخ البلاغه

 دعا برای ظهور امام زمان( عج) فراموش نشه...

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ آبان ،۱۳۸۳