يه چيزی زمزمه کردی

                نقره ای 

                         خاکستری

                                   رنگ يه ماه

نمی شد کنار پيرهنت نمرد

               جون به

                       نگاهت

                                نسپرد

نمی شد تو عطر تو ساده نشد

                دل به

                        يه آهت

                                نسپرد

اما تو راهی بودی

              تشنه راه،

                       موندنی

                           باز من شدم

تو فقط راهتُ گم کرده بودی

             فانوس راه

                        هم

                           من شدم

عابر غريبه من

             نمی دونم

                  که تو از

                         کجا می آيی

شاعر گمشده من

             نمی دونم

                     از کدوم

                           صدا می آيی

هر چی هست، اگه

                مقصدت غروبه

                        اگه می ری

                                   تا لب دار

رسيدی، يه نگاه به زير

                        پات کن

                              قلبم و

                                    از اونجا بردار....!!!

 

 

 

 

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸۳