سلام تنهاترينهاClick here to visit the Emoticons Mail site

اميدوارم روز جمعتون همراه با شادکامی و رضايت سپری شده

باشه و زمينه ای بوده باشه تا هفته جديد رو مصمم تر و خوشتر

شروع کنيد...

سبز و خوش باشيد...

                 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

Click here to visit the Emoticons Mail siteاز حضرت علی (ع) سوال شد خدا چگونه با اينکه مخلوق وی

 زياد هستند، عمل آنانرا در قيامت محاسبه ميکند؟؟؟؟

حضرت فرمودند: همانطوريکه آنان را با اينکه زياد هستند رزق ميدهد.

سوال شد خدا چگونه مردم را با اينکه نمی بيند محاسبه می نمايد؟؟؟

حضرت فرمودند:همانطور که نديده آنان را رزق می دهد.

Click here to visit the Emoticons Mail siteگرفتاری که سخت به دام بلا افتاده از کسيکه سالم است و از

بلا ايمن نيست، به دعا نيازمند تر نمی باشد.

Click here to visit the Emoticons Mail siteمردم فرزندان دنيا هستند و کسی به خاطر دوست داشتن مادرش

سرزنش نمی شود.

Click here to visit the Emoticons Mail siteفقير فرستاده خداست، کسيکه او را محروم گرداند، خدا

 را محروم ساخته است و کسيکه به بيچاره کمک کند مانند کسيست

که به خدا کمک کرده است.

Click here to visit the Emoticons Mail siteايمان بنده خدا وقتی کامل است که نسبت به آنچه که در دست خدا

است بيشتر اطمينان داشته باشد ازآنچه در دست خودش ميباشد.

Click here to visit the Emoticons Mail siteبطور حتم قلبها نشاط و عقب ماندگی دارند: وقتی قلب نشاط پيدا

کرد به انجام کارهای مستحب وادارش سازيد و آنگاه که

عقب ماندگی پيدا کرد به انجام واجبات اکتفا کنيد.

                                   نهج البلاغه

دعا برای تعجيل ظهور امام زمان فراموش نشه.

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آذر ،۱۳۸۳