اسكار وايلد :
ما همواره كارهاي احمقانه را كه انجام داديم به نام تجربه به رخ ديگران مي كشيم .!

تولستوي :
بدترين و خطرناكترين كلمات اين است :‌“ همه همين جورند

ناپلئون بناپارت :
مردم با شخص ما دوست نيستند بلكه با سعادتمان دوست هستند .!

البرت كامو :
در دنيا هيچ چيز نيست كه به يك لببخند بيارزد ..

گاندي :
سعي كن از گناه نفرت داشته باشي نه از گناهكار ..

سيسرون :
هيچ سخن ياوه اي نمي توان گفت كه فيلسوفي آن را نگفته باشد .

ونكوك :
برترين هنر دوست داشتن انسانهاست ..

ژان ژاك روسو:
فحش دليل كساني هست كه حق ندارند ..

اليوت :
فاصله ميان جنون و نبوغ با موفقيتها اندازه گيري مي شود .

آرساي كبير :
خداوندا به آنان كه دوستشان داري ! ‌چيزي نياموز ...

برنارد شاو:
انسانها تنها حيواناتي هستند كه سخت از آنها وحشت دارم ..

سقراط :
وقتي آزادي افسار گسيخته شود استبداد نزديك مي شود ...

ولتر:
دروغ مثل برف هست هر چقدر آن را بغلتانيد بزرگتر مي شود ..

باب يارگر:
به اشتباهات خود بخنديد قبل از اينكه ديگران اينكار را بكنند !!

نن :
به دنبال حقيقت نگرد تنها عقايدت را رها كن ..

شيلر :
آزادي تنها در عالم خيال وجود دارد ...

كانت :
چنان باش كه به همه بتواني بگوئي :‌چون من باش ...!

فرانكين :
پيش از ازدواج چشمها را خوب باز كنيد و بعد از آن كمي روي هم بگذاريدشان ...

سنت آگزوپري :
داشتن يك دوست عاليه ! حتي دم مرگ ...

ويكتور هوگو:
آزادي ما از نقطه اي شروع مي شود كه آزادي ديگران خاتمه يابد ..!

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸۳