حس قدرشناسي (( جنين ۲۱ هفته اي))


اين مي تواند عکس سال باشد!

دست پسرک کوچکي که براي حس قدر شناسي از رحم بيرون آمد


 "عکس جنين ۲۱ هفته اي به نام ساموئل الکساندر

 که در داخل رحم مادر احتياج به عمل جراحي

پيدا کرد و اگر از رحم خارج ميشد ممکن نبود زنده بماند .

دکتر برنر جراح اين عمل بزرگ بودند و جنين را

 در داخل رحم مورد جراحي قرار دادند .در حين

 عمل جراحي جنين دست کوچکش را از شکافی

 که دکتر ايحاد کرده بود بيرون آورد و انگشت

 پزشک معالجش را فشرد و عکاس اين صحنه

 ناباورانه را در تاريخ ثبت کرد .دست پسرک کوچکی

 که براي حس قدر شناسي از رحم بيرون آمد

 و انگشت دکتر را به خاطر تشکر از هديه زندگي که

 او بخشيد ،فشرد. اگر همه ما در وجود فطري خود

 تا اين حد احساس قدر شناسي داشتيم .پس الان

 اين حس را کجا جاي گذاشتيم ؟در کدام نقطه

 و کدام لحظه حس قدرشناسي خودمان را برای

 هميشه دفن کرديم و غول توقع و زياده خواهی

 را همراه خود کرده و در قلبمون جاي داديم ....

 قلب پاکمون را جايگاهي کرديم، براي جولان دادن

 احساسهايي که هر از گاهي جانمان را به لب

 ميرسانند و به جاي حس زندگي فقط احساس

 مرگ و نابودي را در ما شعله ور ميکنند. چرا هرگز

 به ياد نياورديم که بايد از کساني که بهمون زندگی

 بخشيدند تشکر کنيم ؟ چرا فراموش کرديم که گوهر

 ناياب وجودمون پر از پاکي و زيبايي بوده و عشق به

زنده بودن و زندگي کردن و به ديگران زندگي بخشيدن

 جزء جدا نشدني فطرت انساني ماست ... اين عکس

 مي‌تواند عکس سال باشد . . . . "

با تشکر از خانم آرزو عباسي(نويسنده) و با تشكر

 از اقاي حسين كريمي (فرستنده )

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ دی ،۱۳۸۳