سلام تنها ترينهاClick here to visit the Emoticons Mail site

خسته نباشيد...

اميدوارم که امروزتون به خوبی و خوشی سپری شده باشه و بتونيد

هفته جديد رو با انگيزه ای بهتر و اميدی سرشارتر از هفته پيش شروع کنيد.

                                   *********************

ثروت دنيا خار و خاشاكي سازنده  وباست، بنابراين از چراگاههای دنيا کوچ کنيد.

نفع رفتن بيشتر ازماندنش ميباشد.غذايِ بخور نمير آن بهتر از ثروتهای فراوانش ميباشد.

زيرا حکم فقير درباره ثروتمند دنيا صادر شده است.

کسيکه از دنيا بيزار است به راحتی خود کمک کرده است،

 کسيکه زينت و زيبايی دنيا اورا خيره کرد شب کور ميشود. کسيکه

 نشاط دنيا را درک کرد غم های دنيا روی قلبش به رقص در می آيند.

غم اورا آنچنان از پای در می آورد که نفسش را می گيرد و در نتيجه شاهرگهای او

گرفته ميشود و پا در هوا می ماند. بر خدا آسان است که اورا نابود کند

دوستانش هم بايد او را در قبر بيندازند.

مومن به دنيا با ديده عبرت می نگرد و به مقدار اضطرار می خورد و

 سخن دنيا را با گوش غضب و عصبانيت می شنود.اگر بگويند پولدار شده،

گفته ميشود به سختی افتاده. اگر از ماندن دنيا خوشحال شود غم نابود شدن

ثروت اورا فرا می گيرد، به اضافه در قيامت مايوس و حيران نخواهد بود.

                                                  نهج البلاغه

دعا برای ظهور امام زمان فراموش نشه...

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ دی ،۱۳۸۳