علم است نه دين که هميشه به ما می آموزد:

   دنيا پيچيده است و درکش آسان نيست...!

و دين است و نه علم که هميشه به ما می آموزد : چيزی فرای ديدنها و دنياهاست

که تعقل از درکش عاجز است.

و عشق است و نه علم و نه دين که هميشه به ما می آموزد: تا خود را از دست ندهيم

اميدی به بازيافتن خودمان نيست...!

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۳