ماهيت قيام كربلا

براى حفظ هويت نهضت عاشورا و اهداف آن،بايد«ماهيت‏»آن را خوب شناخت.

ماهيت قيام امام حسين‏«ع‏»را از منابع مستند و خدشه ناپذير زير مى‏توان شناخت:

الف:خطبه‏هاى امام و اهل بيت،كه در مكه و بين راه حجاز و عراق

 و در كربلا وپس از آن در كوفه،شام و مدينه ايراد شده است.

ب:سخنانى كه امام،در پاسخ به پرسشها،پيشنهادها و خيرخواهيهاى اين و آن

درطول نهضت بيان كرده است.

ج:رجزهايى كه امام و اصحاب او،روز عاشورا در مقابل دشمن خوانده‏اند

و همه‏آنها در مآخذ معتبر ثبت‏شده است.

د:نامه‏هايى كه ميان امام و مردم كوفه و بصره رد و بدل شده است،نامه‏هاى

 يزيد به‏ابن زياد، ابن زياد به يزيد و عمر سعد،نامه‏هاى عمر سعد به ابن زياد

ابن زيادبه حاكم مدينه و....

از مجموع اين منابع و اسناد مكتوب و موجود،مى‏توان اهداف،ماهيت

ديدگاههاى‏طرفين را به دست آورد.در عين حال مى‏توان گفت نهضت

 امام حسين‏«ع‏»چهار بعدداشت:ويران كردن، ساختن،تجديد و آفريدن و

 ابداع.اما توضيح مختصر اين ابعاد:

«ويران كردن‏»:در هم شكستن و ويران كردن هيكل و اسكلتى كه به امويان

امكان داده‏بود به اسم‏«دين‏»،ستمگرى كنند و به نام خلافت،كاخهاى عياشى خود را

 بر استخوانها وجمجمه‏هاى محرومان و آزاديخواهان بنا كنند و آزاد مردان

 را از صحنه كنار بزنند يا به‏شهادت برسانند. انقلاب كربلا،بنيان ستم و

 تحميق و تزوير را در هم شكست و پايه‏هاى‏آن را متزلزل ساخت.

«ساختن‏»:دميدن روح شهامت و بيدارى در كالبد جامعه اسلامى و پروراندن

 نسلى‏خداجوى و شهادت طلب و ستيزه‏گر با سلطه ستم،به دليل حركتهاى

انقلابى پس ازعاشورا.

«تجديد»:ارزشهاى اسلامى كه با نقشه‏ها و توطئه‏هاى بنى اميه كهنه و

 فراموش شده ومفاهيم دينى كه به دست آنان تحريف گشته بود،دوباره احيا شد.

ديدگاه اصلى دين درباره‏حكومت و حاكم و بيت المال و حقوق مردم مطرح

 گشت و بناى عقيده و ايمان، روحى‏تازه يافت و تحريفها زدوده گشت

 و روحهاى كوچك،آن عظمت را يافتند كه در برابرطاغوت بايستند و

 امر به معروف و نهى از منكر كنند.

«ابداع‏»:نمونه‏هاى زنده و بزرگ و قهرمان براى بشريت‏ساخته شد كه

همواره خار سرراه متجاوزان به حقوق محرومان بودند و ايجاد يك خط

آزاديبخش كه با روح تقوا واخلاص خدايى اشباع شده بود،خطى كه در

 طول تاريخ،خواب از چشم جباران متكبرربوده،و بستر نرمشان را خشن

ساخت.اين خط،در سايه ايجاد هويت جديد انسانى واسلامى در جامعه پديد آمد و امام حسين‏«ع‏»به همه انسانها،حتى غير مسلمانان،درس‏آزادگى و غيرت داد.

ادامه دارد...

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۳