خيانت
                                سادگی ام را ميدانستی !

ايمان آوردی به قلبم ،

دستانم را بوئيدی

گيسووانم را نوازش کردی

تنهائی ام را در آغوش کشيدی و

اعتمادم را به دار آويختی... !

  

                                

                     

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۳