بازم هوای بارونی ....
خدايا شکرت 

 

 

                      عطش انتظار طاقت فرساست

   قطره های بارن تسکينند

    اما٫

                   دلم٫  دل تنگ درياست ...!

  

**

...

 اما  

     چه رنجی است لذتها را" تنها " بردن

 

.                                          چه زشت است زيبايی ها را" تنها" ديدن؛

 

             و چه بدبختی آزار دهنده ای است :

 

                                                   " تنها " خوش بخت بودن !

 

       

                                  در بهشت تنها بودن سخت تر ازکوير است ...

       .    ٫٫        

              .    ٬٬            

             .    ٫٫                     

***                             

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۳