دست ميازيم به داشته ها  

                                                                             

                                                                        افکار             

                                                                                خاطره ها

                                                ميباليم به بودنمان

                                              

                                               شاید انسان بودنمان... 

                                                                          

                                  

                                                وقتی تنهاييم  

                                          ناخاسته به دريوزگی گرگان ميرويم

                                      

                                       آنگاه پشیمان میشویم از...

                               

                            " لاشه ديروز، غذای امروز نيست... بی خيال"

                                                    با توام....!

                                   

           

                    

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٤