دل به دريا ها ببايد زد

                                                   کوله بارم کو؟

                                        شيشه ها را فتح خواهم کرد

                                        آنطرف ها بی گمان درياست....

                       مادرم ميگفت:

                                      «ماهيان فرجامشان اينجاست»

                 نه اونمی دانست

                                                      در ماوراها بی گمان درياست....

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤