** بوسه ميزنيم برآلوده ترين گناه

 وايمانمان رابه صليب می کشيم **

# در ميلادی ديگر#

شايد

آخرين وسوسه مسيح را هم محک بزنيم

دراين آغاز حتی ناقوسها را
 بی جرم
           به دارمی آويزيم.
                                                                                        باور قبليت رو دوباره مرور کن...!!!

 

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤