به دور خواهم چرخيد
چون سنگ آسيا
و روزهای خود را آرد می کنم
برای خميری که هرگز
ور نخواهد آمد.
برای نانی که هميشه

فطير خواهد ماند....!

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٤