فقط يک زمان بسيار مهم وجود دارد و آن حال است .

و مهمترين کس ان کس است که اکنون می بينی !

زيرا هيچگاه نمی دانی آيا کس ديگری نيز خواهد بود که با او روبرو شوی؟!

و مهمترين کار نيکی کردن به اوست !

زيرا انسان تنها برای نيکی کردن آفريده شده است .!

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٤