از من چهار چيز را بياموز، تا زمانيکه به آنها عمل می کنی

زيان نميبينی:

مهمترين ثروتها عقل است و مهمترين بيچارگی نادانی

وحشتناک ترين وحشتها خودپسندی و بالاترين مقام

خوش خُلقيست...

از رفاقت با نادان بترس، زيرا می خواهد به شما

نفع برساند،زيان ميزند...از رفاقت با خسيس بپرهيز

زيرا از آنچه به آن شديداً نيازمندی تو را محروم ميسازد.

از رفاقت با گناهکار پرهيز کن، زيرا تو را با اندکی می فروشد.

از رفاقت با دروغگو اجتناب کن، زيرا مانند آب نماست

دور را به تو نزديک و نزديک را به تو دور نشان می دهد...

                                                               نهج البلاغه

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ امرداد ،۱۳۸۳