بگوئيد بر گورم بنويسند:

               زندگی را دوست داشت؛

                                      ولی آنرا نشناخت...

مهربان بود؛

                                     ولی مهر نورزيد...

طبيعت را دوست داشت:

                                     ولی از آن لذت نبرد...

در آبگير قلبش جنب و جوش بود

                                    ولی کسی بدان راه نيافت...

در زندگی احساس تنهايی می نمود

                                    ولی هرگز دل به کسی نداد...

                                     و خلاصه بنويسيد:

   « زنده بودن را برای زندگی دوست داشت، نه زندگی را برای زنده بودن » 

                                                         زنده ياد فريدون فروغی

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۳