سلام تنهاترينها

ديروز من نبودم...اما امروز تلافی ديروز رو ميخوام در بيارم.

هر روز هفته رو می خوام به يک موضوع اختصاص بدم.

و تو اين راه از همتون کمک می خوام

هر کی به هر نحوی که ميتونه دوست دارم بهم کمک کنه

همتون خوش و سبز باشيد...

 

زندگی فانوسيست لب دريای خيال آويزان

  می توان آنرا ديد و نه بيش،روشن است اما به اندازه خويش                 

زندگی تابلويست نيمه راه،که ز سر منزل مقصود خبر می آرد

                        کار او هشدار است گر مسافر رهش بيدار است...

زندگی تجربه تلخ فراوان دارد،دوـسه تاکوچه و پس کوچه

و اندازه يک عمر بيابان دارد...

زندگی زندانيست که در آن بيشتر از زندانی زندانبان دارد...!

   

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸۳