يادم هست شبی رو که گفتی:

                       - ای شهاب آسمانی تو چه قشنگی!!!

    شب تاريک مرا تو چه روشن کردی...

                                    و برای ماندنم گريستی...

ولی وقتی که  گذشتم، وقتی که تاريک و منجمد شدم...

                            وقتی که سوختم و تموم شدم....

لحظه ای ترديد نکردی و مجال انديشه ای به خود راه ندادی...که:

ای شهاب  آسمانی برای چه از آسمان آمده بودی، از برای که..!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

                              و برای ماندنم نگريستی...

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸۳