عاجزترين مردم کسيست که در به دست آوردن دوستان

وامانده شود و عاجزتر از او کسيست که دوستی را که از ميان

مردم بر آن دست يافته از دست بدهد.

کسی که اختيارش را بدست آرزو بدهد، خود را تسليم مرگ نموده است.

سخاوت وقتيست که انسان بدون اينکه کسی درخواست کند

کمک کند، بنابرين اگر پس از درخواست کمک شد

از روی خجالت و فرار از سرزنش است.

آنگاه که به شما احترام گذاشتند به بهتر از آن پاسخ بده و هرگاه

برای نيکی به سوی تو دستی دراز شد، به بيش از آن بده!

با از دست رفتن دوست، انسان غريب می شود!

از بخشش کردن کم شرم مکن، زيرا نوميد کردن کمتر از بخشش کم است!

از سه راه به حاجت خود دست می يابيم:

آنرا کوچک بشماريم تا خودش بزرگ جلوه کند،آنرا

مخفی بداريم تا خودش آشکار گردد،در برآوردن آن عجله کنيم تا کواراتر باشد.

دنيا مانند مار است، برای دست گذاشتن نرم است اما زهر کشنده در نهاد

آن است.مغرور و جاهل به سوی آن می شتابند و هوشيارِ عاقل

از آن فرار می نمايد.

از دست دادن فرصت، غصه است!!!

                                                 نهج البلاغه

دعا واسه ظهور آقا يادتون نره........خوش باشيد

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳