سلام تنهاترينهاClick here to visit the Emoticons Mail site

خسته نباشيد...Click here to visit the Emoticons Mail site

روز جمعتون به خير و خوشی...اميدوارم امروز مملو از

شادی و سرور براتون بوده باشه و هفته جديدی که در پيش ِ

همراه با برکت و سعادت براتون باشهClick here to visit the Emoticons Mail site

از تمامی عزيزانی که بزرگواری ميکنند و به تنهايی غروبشون سر ميزنندClick here to visit the Emoticons Mail site

و با نظرات پر ارزششون Click here to visit the Emoticons Mail siteمنو راهنمايی ميکنند

 خيلی خيلی ممنونم...همتونو می بوسمClick here to visit the Emoticons Mail site

           Click here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail site

Click here to visit the Emoticons Mail siteچقدر فرق است ميان دو عمل:يک عمل لذتش می رود و عذابش

می ماند و عمل ديگری رنجش تمام می شود و پاداشش باقی می ماند.

Click here to visit the Emoticons Mail site از متکبری که ديروز نطفه بوده وفردا مرداری گنديده ميشود، تعجب می کنم.

Click here to visit the Emoticons Mail siteاز کسی که در خدا ترديد دارد و مخلوق خدا را می بيند، تعجب می کنم.

Click here to visit the Emoticons Mail siteخدا نيازی به بنده ای که ضرر مالی و جانی نبيند، ندارد.

Click here to visit the Emoticons Mail site رفيق، وقتی رفيق است که دوست خود را در سه مورد حفظ کند:

     هنگام نکبت، در نبودنش و به هنگام مرگش.

Click here to visit the Emoticons Mail siteبه کسی که چهار چيز داده شده از چهار چيز محروم نگرديده است:

   به کسی که دعا داده شده از اجابت محروم نگرديده است، به کسی که

   توبه داده شده از قبول آن محروم نگشته است. به کسی که استغفار داده

   شده از آمرزش محروم نگرديده  و به کسی که شُکر 

   داده شده از زياده محروم نگرديده است .

Click here to visit the Emoticons Mail siteمحبت نمودن با مردم نصف عقل است و غصه نصف پيريست.

                                                  نهج البلاغه 

دعا واسه ظهور امام زمان فراموش نشه.

    

 

 

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ شهریور ،۱۳۸۳