سلام تنهاترينهاClick here to visit the Emoticons Mail site

 خسته نباشيد...

 روز جمعتون به خير و خوشی...اميدوارم امروز استفاده

 کافی رو برده باشيد، و شروع هفته جديد، همراه با موفقيت و شادکامی

 براتون باشه...انشألله ...

 از همه دوستان عزيزی که لطف می کنند و به کلبه درويشی ما

 سر می زنند، و با نظرات دلسوزانه و زيبايشان منو راهنمايی می کنند

 کمال تشکرو قدردانی رو دارم...هر کم و کاستی اگه هست به بزرگی خودتون ببخشيد.

               Click here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail site

 درباره خوشرفتاری زن با شوهر، در اسلام سفارشهای زيادی شده است.

 زنی شب عروسی دخترش، به او گفت: تو آسايشگاهی که در آن بزرگ شده ای

 و لانه ای که در آن رشد کرده ای، رها کرده به خانه ای می روی که

 آنرا نمی شناسی، پيش دوستی می روی که با او الفت

 نداشته ای، بايد کنيزش باشی تا غلامت گردد...

 ده مطلب را از من به خاطر داشته باش:

Click here to visit the Emoticons Mail site با قناعت خوشرفتاری کن تا وجدان و قلبت آسوده باشد.

Click here to visit the Emoticons Mail site با گوش دادن و فرمانبرداری ، خوشنودی خدا رو بدست بياور.

Click here to visit the Emoticons Mail site چشم شوهرت به چيزی که آنرا از تو بد ببيند؛ نيفتد، سرمه چيز جالبيست.

Click here to visit the Emoticons Mail site مواظب دماغ او باش که بوی بد نشنود، آب بهترين عطرها برای رفع کثافات است.

Click here to visit the Emoticons Mail site مال او را حفظ کن و ريشه محافظت مال، در ارزش آن است.

Click here to visit the Emoticons Mail site اموال و فرزندانش را نگهداری کن، راه اين کار مديريت صحيح از منزل است.

Click here to visit the Emoticons Mail site در وقت خوراک او دقت کن! زيرا حرارت گرسنگی آتش افروز است.

Click here to visit the Emoticons Mail site موقع خوابش آرامش را اختيار کن! زيرا کم شدن خواب عصبانيت می آورد.

Click here to visit the Emoticons Mail site اسرارش را فاش نکن.اگر اسرارش را فاش کردی از خيانتش در امان نباش.

Click here to visit the Emoticons Mail site مخالفت دستور او را نکن! زيرا مخالفت با امراو کينه اش را تحريک می کند. 

 

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳