سلام تنهاترينهاClick here to visit the Emoticons Mail site

 خسته نباشيد...Click here to visit the Emoticons Mail site

 امروز انقدر در احساس شادی غوطه وريمClick here to visit the Emoticons Mail site که ديگه نميشه چيزی نوشت.Click here to visit the Emoticons Mail site

 Click here to visit the Emoticons Mail site سالروز ولادتClick here to visit the Emoticons Mail site تنها معصوم جهانClick here to visit the Emoticons Mail site قائم المنتظر المهدی رو به شما و همه

  شيعيان جهان تبريک عرض می کنم...Click here to visit the Emoticons Mail site

 نور علی نور شده ، ميلاد آقاClick here to visit the Emoticons Mail site همراه با روز جمعه که متعلق به خودشه

 همزمان شده و می دونم که امروز هر چی از آقا بخواهيم Click here to visit the Emoticons Mail siteپيش خدا شفاعت می کنه

 و خواستمون برآورده می شه...پس غافل نباشيد...

  راستی دعا واسه ظهور آقا يادتون نره....

        Click here to visit the Emoticons Mail site  Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site  Click here to visit the Emoticons Mail site  Click here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail site

 پنجره چشمای تو، وقتی به چشمام وا می شه

                        نمی دونی توی وجودم، که چه غوغائی پا می شه 

 لحظه ای که تو با منی، آتيش به جونم می زنی

                        گُر می گيره جون و تنم، وقتی می گی تو با منی

 نه می تونم بگم برو، نه می تونم بگم بمون، آخه من اينجام رو زمين، توام تو اوج آسمون 

 بيشتری از يه آرزو، فراتر از يه خواستنی

                       عشقِ ِتو؛ توخون ِ منه، يه عشق نا گسستنی

 وقتی که چشمات خيس شدند، طهارت عشق و ديدم

                        زمزمه های قلبت و با گوشای دل شنيدم

 يه سايه پا به پای من، تو خوب و بد راضی شدی

                       با من ِ ديوونه ترين، چه ساده همبازی شدی

 نه می تونم بگم برو، نه می تونم بگم بمون، آخه من اينجام رو زمين، توام تو اوج آسمون...

             

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ مهر ،۱۳۸۳