گلی که دست تو چيده، پيش رومه

              هنوزم بادبادکامون، لب بومه

صدای پات مياد از اون سر دالون

             می گه خوبی چی چيه، وفا کدومه

بين ما هر چی بوده تموم شده

              عشق اين دوره چه بی دووم شده

دست سردت ميگه اون روزا گذشته

              ديگه عشق و عاشقی از ما گذشته

ميگم آروم بشه دل، تنها بمونه

               می دونم دوره اين حرفا گذشته

دلم اندازه اين ابرا گرفته

               عشق تو خنده از اين لبها گرفته

چی بگم، هر چی بگم فايده نداره

               غم عالم توی قلبم جا گرفته

کسی که زندگيش و باخته تو نيستی

               اونکه با رنگ و ريا ساخته تو نيستی

اون منم تنهاترين، تنهای دنيا

                اونکه خوب و بد و نشناخته تو نيستی

بين ما هر چی بوده تموم شده

                عشق اين دوره چه بی دووم شده

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۳