سلام تنهاترينهاClick here to visit the Emoticons Mail site

خسته نباشيد...

روز جمعتون به خير و خوشی.اميدوارم هفته جديد

همراه با برکت و سعادت براتون باشه . طاعت و

عبادتهاتون هم قبول حق...

از تمامی دوستانی که به من سر ميزنند و با نظرات دلسوزانشون

منو شرمنده می کنند، تشکر ميکنم. اميدوارم هميشه

خوش و سبز باشند.

          ************************************************

Click here to visit the Emoticons Mail siteگناهکار را با نيکی به نيکوکار شکنجه کن.

Click here to visit the Emoticons Mail siteبدی را از سينه ديگران، با بيرون آوردن از سينه

 خود ريشه کن کُن.

Click here to visit the Emoticons Mail siteلجاجت، انسان را از فکر باز می دارد.

Click here to visit the Emoticons Mail siteنتيجه کوتاهی در کارها پشيمانی و ثمره دور انديشی

نجات از ضرر است.

Click here to visit the Emoticons Mail siteکسی که صبر او را به پيروزی نرساند، بيتابی

 و اظطراب او را نابود مکند.

Click here to visit the Emoticons Mail siteهيچگاه بشر به نعمتی نميرسد، مگر اينکه نعمت

 ديگری از دست می دهد.

Click here to visit the Emoticons Mail siteاز عمر انسان روزی نمی گذرد، مگر اينکه روز

 ديگری از دست داده و از آن دور می گردد.

Click here to visit the Emoticons Mail siteسکوتی که دانا می کند، سرانجام خوشی ندارد.همانطور که

گفتن از روی نادانی پايانی شايسته ندارد.

Click here to visit the Emoticons Mail siteای پسر آدم؛ آنچه بيش از خوراکت جمع کنی

 صندوقدار ديگران هستی.

Click here to visit the Emoticons Mail siteآن مالی که صرف شده و به تو تجربه آموخته

 از بين نرفته است.

Click here to visit the Emoticons Mail siteاگر کسی از خدماتت تشکر نکند، تو را به کا

ر نيک بی ميل نگرداند، زيرا کسی از تو قدردانی

 می کند که هيچ نتيجه ای از نعمت شما نبرده.

Click here to visit the Emoticons Mail siteبا خار و خاشاکی که در چشم است، چشم را فرو بند

 وگرنه هيچگاه در زندگی خوشحال نخواهی بود.

Click here to visit the Emoticons Mail siteدر کشاکش روزگار شخصيت ها شناخته می شوند.

Click here to visit the Emoticons Mail siteحسادت ورزيدن دوست، علامت عيب داشتن

دوستی اوست.

Click here to visit the Emoticons Mail siteزير درخشندگی آرزو و طمع ها ، عقلها بيشت

ر شکست می خورند.

                                  نهج البلاغه

دعا برای ظهور آقا يادتون نره

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ آبان ،۱۳۸۳