دنبال عشق؟؟؟                   دوست...؟؟؟

در پشت چارچرخه فرسوده، کسی خطی نوشته بود:

     (( من گشته ام، نبود!

                               تو ديگر نگرد، نيست...!))  

اين آيه ملال، در من هزار مرتبه تکرار گشت و گشت

       چشمم برای اين همه سرگشتگی گريست...

       چون دوست در برابر خود می نشاندمش 

        تا عرصه بگومگو می کشاندمش...!!!

در جستجوی آب حياتی؛ در بيکران اين ظلمت آيا؟؟؟

       در آرزوی رحم، عدالت؛ دنبال عشق؟؟؟ 

                                              دوست...؟؟؟

ما نيز گشته ايم... (( و آن شيخ با چراغ همی گشت...))  

                 آيا تو نيز چون اوـ (( انسانت آرزوست)) ـ 

گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان:

                ما را تمام لذت هستی به جستجوست...!

پويندگی به تمام معنای زندگيست...!

   هرگز...!(( نگرد نيست ))

                          سزاوار مرد نيست...!!!

     

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳