سلام تنهاترينهاClick here to visit the Emoticons Mail site

خسته نباشيد...

اميدوارم امروز رو به خوبی و خوشی سپری

 کرده باشيد و فرصتی بوده باشه تا با انجام فرائض

در اين ماه پر برکت هر چه بيشتر به خدا نزديکتر

شده باشيد...

در دعاهاتون ما رو هم فراموش نکنيد.

سر افطار حتما برای ظهور امام زمان دعا کنيد.

             **************************************

Click here to visit the Emoticons Mail siteاز بهترين کارهای افراد بزرگوار، چشم پوشی از

لغزشهاييست که از ديگران می دانند.

 Click here to visit the Emoticons Mail siteکسی که حيا لباسش را به او پوشانده، مردم عيبش را نمی بينند.

Click here to visit the Emoticons Mail siteدراثر خاموشی بسيار هيبت به وجود می آيد، در اثر

انصاف داشتن، پيوستگان افزايش يابند، با لطف به ديگران

ارزشها بالا می رود.

Click here to visit the Emoticons Mail siteکسی که به خاطر دنيا( از دست دادن آن يا بدست آوردن آن)

 غمگين باشد، نسبت به قضا و قدر خدا خشمگين شده است.

Click here to visit the Emoticons Mail siteکسی که از مصيبتی که به او رسيده شکايت کند

 از خدا گلايه کرده است.

Click here to visit the Emoticons Mail siteکسی که پيش ثروتمندی برود و به خاطر ثروتش

از او احترام کند دو ثلث دين خود را از دست داده است.

Click here to visit the Emoticons Mail siteکسی که قرآن بخواند و بميرد و داخل آتش شود

از کسانی بوده که آيات خدا را مسخره کرده است.

Click here to visit the Emoticons Mail siteکسی که به دنيا علاقه مند گردد، قلبش به سه موضوع

 علاقه مند گردد: غم بی پايان، حرص ابدی و آرزوی محال.

Click here to visit the Emoticons Mail siteدسته ايکه خدا را برای بدست آوردن سود عبادت می کنند

عبادتشان عبادت بازرگانان است، و جمعيتی که خدا را

از روی ترس عبادت می کنند، عبادتشان عبادت

 بندگان و غلامان است،و مردمی که خدا را برای تشکر از او

عبادت می کنند، عبادتشان عبادت آزادگان است.

Click here to visit the Emoticons Mail siteکسی که عجز بر او تسلط پيدا کند، حقوق ديگران را زير پا

ميگذارد و کسی که اختيار را بدست سخن چين

 بدهد، دوست را از دست می دهد.

Click here to visit the Emoticons Mail siteهر چند کم باشد از خدا بترس. ميان خود و خدايت

 پوششی قرار ده هر چند نازک باشد.

Click here to visit the Emoticons Mail siteخدا در هر نعمتی حقی دارد. کسی که حق خدا را ادا کند

خدا آن نعمت را برايش اضافه کند و کسی که در ادای حق خدا

کوتاهی کند،خود را در معرض خطر از دست دادن نعمت قرار داده.

                                          نهج البلاغه

 

 

 

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳