سلام تنهاترينها

شهادت امير المومنين علی(ع) را به کليه دوستان

و عاشقان آن حضرت تسليت عرض می کنم و اميدوارم

در اين روزهای پربرکت و شبهای قدر

 توفيق پيدا کرده باشيم تا هر چه بيشتر بتونيم

مولامون رو بشناسيم و با درک عظمتش بتونيم

گامی برداريم برای نزديکی به خدا...

           *******************************

خدايا ز کارم گره وا شده

                       خدايا دلم غرق زهرا شده

غم و دردم آخر به پايان رسيد

                       به زهرا بگوئيد که مهمان رسيد

يقين دوخته چشم زهرا به من

                      نشانم دهد محسنم را به من

نشان تا دهند قلب بشکسته را

                     نشان تا دهند، بازوی بسته را

رسانديد ز غم گر چه جان بر لبم

                     مدارا کن ای کوفه با زينبم

خداحافظ، خداحافظ عزيزان

                    منو زهرا کنيم آرزوی ديدارتان...

      ‌         *******************************

بابا،بابا دو چشم خود وا کن

بار ديگر مرا تماشا کن

ای به خون غلطان ساقی کوثر

بس بُوَد ما را دوری مادر

بسته ای بار سفر ای بو ترابم

می کنی با رفتنت خانه خرابم

با کلامی راحتم کن

راحت از اين محنتم کن

بابا ببر دوباره نامم را

بر مادرم رسان سلامم را

گر نمی گويی ، پاسخ زينب

چشم خود وا کن، بر رخ زينب

يا که بگشا چشم خود تا جان بگيرم

يا دعا کن در برت من هم بميرم

شکسته سر بابا، در اين سحر بابا

مرا ببر بابا، مرا ببر بابا...!

     *******************************

 Click here to visit the Emoticons Mail siteآنگاه که نعمتی فراوان شد، ميل مردم کم ميشود.

Click here to visit the Emoticons Mail siteاز رميدن نعمتها پرهيز کنيد، زيرا هر فراری باز نميگردد.

Click here to visit the Emoticons Mail site کسی که در باره ات حسن ظن داشت، خوشباوريش را تصديق کن.

Click here to visit the Emoticons Mail siteبهترين کارها، کاريست که خود را به آن مجبور کنی.

Click here to visit the Emoticons Mail siteمن خدا را از راه بر هم خوردن تصميم ها و گشوده شدن مشکلات

و تغيير يافتن قصدها شناختم.

Click here to visit the Emoticons Mail siteتلخی دنيا شيرينی آخرت  و شيرينی دنيا تلخی آخرت است.

Click here to visit the Emoticons Mail siteغضب نوعی جنون است، زيرا غضبناک پشيمان می گردد.

Click here to visit the Emoticons Mail siteسلامتی بدن از کمی حسد است.

Click here to visit the Emoticons Mail siteآنگاه که گرسنه ميشويد، از طريق صدقه دادن با خدا تجارت کنيد.

Click here to visit the Emoticons Mail siteايمان نقطه سفيدی در قلب انسان بوجود مياورد، هر قدر ايمان

 افزايش يابد، سفيدی بيشتر می شود.

Click here to visit the Emoticons Mail siteبا دوست خود در دوستی زياده روی مکن،که شايد روزی

 دشمنت گردد(اسرارت را به ديگران بگويد) و با دشمنت در

 دشمنی ميانه روی کن زيرا ممکن است يک روز دوستت

 گردد( و از زياده رويهايت پشيمان شوی.)

                                             نهج البلاغه

دعا برای ظهور آقامون يادتون نره...

 

 

 

 

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۳