شب که ماه را از جیب پیراهنم در بیاورم

                          صبح که خورشید از لای انگشتانم بریزد روی چهره امروز!

                                                     حتما یادم باشد،

                                     آنهایی را که به سایه ام دروغ پاشیدند!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید