و لانادینک این کنت

 یا ولی المومنین ، یا غایه امال العارفین

 یا غیا ث المستغیثین ، یا حبیب قلوب الصادقین

 و یا اله العالمین

وقتی به این فراز دعا میرسم ، با یه امیدی  میگم  یا ولی المومنین ، بعدفکر می کنم من اگر مومن باشم ،پس غیر ممکنه جواب نده .. پس اگر جواب نمی گیرم یعنی ....  یا غایه امال العارفین...پس  یعنی عارف هم نیستم ... یا غیا ث المستغیثین ... پس معلومه هنوز هم  مستغیث نشدم تا فریادرسم باشه ....   یا حبیب قلوب الصادقین    ... اینو که اصلا روم نمیشه به زبون بیارم .. انقدر عهدشو شکستم و سر شکسته و شرمسار برگشتم دوباره  که روووووم نمی شه خودمو از قلوب صادقین بدونم ...یا اله العالمین .....  ولی نه این یکی رو خیلی دوست دارم مطمئنم دیگه اینجا

 شامل می شم .... اله همه عالمه ... جون می گیرم صدامو می برم بالا .. بلند می گم ...  و یا اله العالمین

 خدا شکرت .. بعد عین يه بچه می مونم که گم شده و یهو مادرش و تو يه جمع پیدا می کنه به هق هق میوفته و بی دلیل خودشو لوس می کنه و ...... شروع می کنم باهاش حرف می زنم ... آنقدر که یهو صدای سلم تسلیم کثیرا رو می شنوم و می فهمم باز از دعا جا موندم ! ولی ازش می خوام که مومن و عارف و مستغیث و صادقم کنه 28.gif

دعا برای ظهور امام زمان فراموش نشه01.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید