انسان بوسیله برآوردن تمایلات خود نمیتواند به لذت و شاد کامی برسد ، بلکه در صورتی که میتواند به آن سر چشمه راه یابد که پا بر سر این تمایلات بگذارد.

راز عشق در این است که به دیگری لذت ببخشی، ولی عشق را برای لذت نخواهیpunkt.gifد زیرا عشق حقیقی هوا و هوس نیست.

بزرگترين خطري كه بيشتر ما را تهديد ميكند پايين و قابل دسترس بودن اهدافمان است و نه بلند بودن و غيرقابل حصول بودن آنها.

هر اقدام بزرگ، ابتدا محال به نظر مي‌رسد.

بدترين و خطرناكترين كلمات اين است که بگوييد همه همين جورند.

باید هوش و مهارت خود را بکار ببریم، چیزیکه دیروز غیر ممکن بود، امروز دشوار است، فردا با خوشی و رضایت قبول خواهد شد.
اگر اميد نبود هيچ مادري فرزند خود را شير نمي داد و باغباني درختي نمي نشانيد.

درخت تنومند به راحتي رشد نمي‌كندpunkt.gif هر چه باد شديدتر باشد، درختان قوي‌تر مي‌شوند.

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشتد.

امید سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهند سوخت.

اگر آرزومنديد که به سعادت برسيد پيش از آنکه خود عبرت ديگران شويد از ديگران پند و عبرت بگيريد.

گذشتن از ميان ترس، به مراتب با وحشت كمتري همراه است تا زندگي كردن با ترس.

اگر ( فقط ) را باعث امیدواری و استقلال خود میدانید هرگز به آرزوی خود نخواهید رسید.

امید داروئی است که شفا نمیدهد اما درد را قابل تحمل میکند.

زندگي آنقدر طولاني نيست که تمام تجربه هاي آنرا عملا" بثبت برسانيم براي پيشرفت و آسايش بهتر، تا ميتوانيم بايد از تجربه هاي ديگران استفاده کنيم.

آينده ها به نظر بزرگ جلوه ميکنند اما وقتي که گذشتند ميفهميم که نا چيز بوده اند.

شهامت فقدان ترس نیست، بلکه مقاومت در برابر آنست.

مگذار كه حتي آب دادن گلهاي باغچه، به عادت آب دادن گلهاي باغچه بدل شود.

خلق نیک، بال و پر انسان است.

پيش از ازدواج چشمها را خوب باز كنيد و بعد از آن كمي روي هم بگذاريدشان .

موفق نمی شوید مگر از کاری که انجام میدهید لذت ببرید .

ما همواره كارهاي احمقانه را كه انجام داديم به نام تجربه به رخ ديگران مي كشيم.

باور كردن اينكه شخصي حقيقت را ميگويد،سخت است وقتي كه ميداني اگر جاي او بودي دروغ ميگفتي.

اگر واقعيت را بگوييد، لازم نيست هيچ چيزي را بخاطر بسپاريد.

تجربه را در روي تختخواب نرم و متكاي پر قو نميتوان بدست آورد .

ستاره بخت هيچ كس شوم نيست، اين ما هستيم كه آسمان را بد تعبير مى كنيم punkt.gif

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال آن مي دويم و وقتي مي ايستد با يك ضربه آنرا از خود دور مي سازيم .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید