دست ميازيم به داشته ها   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                             

                                                                        افکار             

                                                                                خاطره ها

                                                ميباليم به بودنمان

                                              

                                               شاید انسان بودنمان... 

                                                                          

                                  

                                                وقتی تنهاييم  

                                          ناخاسته به دريوزگی گرگان ميرويم

                                      

                                       آنگاه پشیمان میشویم از...

                                                            " لاشه ديروز، غذای امروز نيست... بی خيال"

                                                    با توام....!

                                   

           

                    

/ 0 نظر / 5 بازدید