(چه خوب شد نیامدی ارباب)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

برای ما که خسته ایم و دلشکسته ایم نه ولی برای عدّه ای چه خوب شد نیامدی

گویی یا عصر هوش و نبوغ است این همه ادّعاها دروغ است

(دروغ میگیم منتظر آقائیم)

بخت بر ما اگر رو نماید گیرم این جمعه آقا بیاید

شک ندارم کسی منتظر نیست منتظر چشم کس سوی در نیست

غرق نجوا ، که شادی تمام است این چه وقت ظهور امام است

ادّعا می کنیم او ولی نیست او ز نسل و تبار علی نیست

از ظهور ولی می خروشیم زود او را به زر می فروشیم

او بیاید دلش بی شکیب است بین ما شیعیان هم غریب است

او بیاید همه کار داریم یا که نه خانه بیمار داریم(آقا شرمنده نمیتونم)

هرکسی در پی یک بهانه می خزد با بهانه به خانه

او بیاید همه ناتوانیم منکر بود صاحب زمانیم

علّت اینکه صحرا نشین است یا که مولایمان بی قرین است

دَردِ غم کِی زِ رویش زدودیم یار خوبی برایش نبودیم

او بیاید غریب است و تنها آقا نیا آقا بیای بازم سنگه ها

نه همان بِه که باید بماند او نمازش فرادی بخواند.. 

/ 0 نظر / 12 بازدید